Informacje praktyczne

 

Kiedy można zdawać egzamin CELI?

Sesje egzaminacyjne organizowane są trzy razy w roku:

– sesja wiosenna (marzec) dla poziomów CELI Impatto, CELI 1, CELI 2, CELI 3;

– sesja letnia (czerwiec) dla wszystkich poziomów;

– sesja jesienna (listopad) dla wszystkich poziomów.

Terminy egzaminów w 2019 roku:

  • 24 czerwca 2019
  • 18 listopada 2019

Egzamin, w zależności od ośrodka, odbywa się w ciągu jednego lub dwóch dni.

Termin rejestracji upływa około 7 tygodni przed planowaną datą egzaminu.

Dokładne terminy rejestracji dostępne są w ośrodkach egzaminacyjnych.

Gdzie zapisać się na egzamin?

Zgłoszenia na egzamin przyjmują ośrodki egzaminowania CELI, które mają zawartą aktualną umowę na przeprowadzanie egzaminów z CVCL….
Wykaz wszystkich ośrodków, na całym świecie, znajdziecie w zakładce Ośrodki CELI.

Jak zapisać się na egzamin?

Warunkiem zgłoszenia na egzamin jest przesłanie do wybranego ośrodka specjalnego formularza oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej….
W zależności od ośrodka wymagany jest oryginał formularza dostarczony osobiście lub przesłany pocztą, praktykuje się również przesłanie przez Internet wypełnionego i zeskanowanego formularza.

Niedopuszczalna jest rejestracja tego samego kandydata w jednej sesji na dwa różne poziomy egzaminów.

 

Ile kosztuje egzamin?

W zależności od ośrodka, cena kształtuje się od 400 do 600 PLN.

Opłata za sesję poprawkową wynosi 70% regularnej ceny.

Cena nie jest uzależniona od poziomu egzaminu.

 

Jak przebiega egzamin?

Kandydaci przystępujący do egzaminu muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość (dokumenty sprawdzane są przed rozpoczęciem egzaminu).
Niedopuszczalne jest posiadanie książek, notatek, słowników itp. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i oddane do depozytu. Egzamin rozpoczyna się z chwilą rozdania wszystkim kandydatom zestawów egzaminacyjnych.

Kandydaci swoje odpowiedzi oraz wypracowania piszą na specjalnie przygotowanych arkuszach (Foglio delle Risposte), które po zakończeniu egzaminu wkładane są do kopert i zaklejane. Egzamin pisemny oceniany jest we Włoszech.

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie. Komisja składa się z dwóch egzaminatorów, zaaprobowanych przez Centrum Ewaluacji i Certyfikatów Językowych  (CVCL – Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) w Perugii. Egzamin ustny oceniany jest w ośrodku, który przeprowadza egzamin.

Co zrobić jeżeli nie mogę przystąpić do egzaminu?

Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności kandydata na egzaminie, jeżeli jego nieobecność spowodowana jest np. chorobą.
Kandydat powinien niezwłocznie poinformować ośrodek egzaminacyjny o przyczynach absencji. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność, wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język włoski, należy przesłać do ośrodka egzaminacyjnego. Decyzje o uznaniu powodu nieobecności kandydata na egzaminie podejmowane są we Włoszech. W przypadku pozytywnej decyzji kandydat może przystąpić do kolejnej sesji egzaminacyjnej bez konieczności uiszczania opłaty.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki?

Wyniki egzaminu udostępniane są przez ośrodki egzaminowania po około 10 tygodniach od daty egzaminu.
Kandydat ma również możliwość samodzielnego sprawdzenia wyników bezpośrednio na stronach cvcl.it. Potrzebny do zalogowania indywidualny login i hasło kandydaci otrzymują po zarejestrowaniu na sesję egzaminacyjną na podany przy rejestracji adres e-mail.

Kandydaci otrzymują kartę z wynikami zawierającą szczegółową informację o ilości uzyskanych punktów i ocenie końcowej.

Certyfikaty przesyłane są do ośrodków po około 8-10 tygodniach od momentu przekazania wyników z egzaminu do centrum. W zależności od wewnętrznych procedur poszczególnych ośrodków, certyfikaty można odbierać osobiście, może je odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie lub przesyłane są pocztą.

Jaka jest skala ocen?

Z egzaminów CELI Impatto i CELI 1 można uzyskać dwie oceny:
– pozytywną (positivo – esame superato);
– negatywną (negativo – esame non superato).

Z pozostałych egzaminów CELI 2, CELI 3, CELI 4, CELI 5 można uzyskać:
Oceny pozytywne:
– A (ottimo);
– B (buono);
– C (sufficiente).

Oceny negatywne:
– D (insufficiente);
– E (gravemente insufficiente).

Czy na egzaminie za udzielenie błędnej odpowiedzi stosowane są punkty ujemne?

Tak. Szczegółowe informacje podajemy w opisie każdego egzaminu.

Co w przypadku kiedy nie zdam jednej części egzaminu?

W przypadku niezdania jednej z części, pisemnej lub ustnej, kandydat ma prawo do poprawiania tej części w ciągu roku od daty pierwszego egzaminu, w każdej dostępnej sesji.
Przykładowo: jeżeli kandydat pierwszy raz do egzaminu CELI 3 podchodził w marcu 2013 i z części ustnej otrzymał ocenę negatywną, ma prawo ponownego przystąpienia do niezdanej części w trzech kolejnych sesjach (w czerwcu, listopadzie i marcu). Po upływie tego terminu kandydat ponownie musi przystąpić do całego egzaminu.

Do sesji poprawkowej kandydat może przystępować w dowolnym ośrodku. Procedura zapisu jest dokładnie taka sama. Prosimy jednak o zwrócenie szczególnej uwagi aby przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego podać numer centrum, w którym zdawany był po raz pierwszy egzamin (Codice Centro) oraz numero di matricola. Numer ten został nadany podczas pierwszej rejestracji, znaleźć można go także na karcie zawierającej wyniki.

Czy muszę zdawać po kolei wszystkie poziomy egzaminu?

Nie. Kandydaci mogą przystępować do wybranego poziomu bez konieczności posiadania niższych certyfikatów.

Jak wybrać poziom egzaminu?

Jeżeli nie uczęszczacie na kursy w szkołach językowych lub prywatne lekcje, dobór odpowiedniego poziomu może być trudny.
Warto przejrzeć podręczniki przygotowujące do egzaminów, przykładowe testy z poprzednich lat oraz skorzystać z pomocy doświadczonego lektora, który zna specyfikę egzaminu CELI.

Gdzie mogę obejrzeć przykładowe testy z poprzednich lat?

Linki do przykładowych testów z poprzednich lat zamieściliśmy w opisach poszczególnych egzaminów.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wieku kandydatów?

Egzaminy CELI mogą zdawać osoby, które ukończyły 16 lat.
Dla młodszych kandydatów, w wieku 13-17 lat, dostępne są specjalne sesje egzaminu CELI 1, CELI 2, CELI 3, które odbywają się każdego roku w maju. Format egzaminów pozostaje bez zmian, egzamin jednak dostosowany jest tematyką oraz poziomem ogólnej wiedzy do młodszych osób.