Egzamin CELI 3 – poziom B2

Kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie B2 ma umiejętność płynnej i spontanicznej wypowiedzi na różne tematy, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Potrafi wyrażać swoją opinię, ma umiejętność prowadzenia dyskusji o zaletach i wadach oraz potrafi odpowiednio je argumentować. Na tym poziomie kandydatom trudność może sprawiać użycie bardziej skomplikowanych struktur lub nieznanego słownictwa.
Włoskie Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uznaje egzamin CELI 3 jako dokument wystarczający do podjęcia przez cudzoziemców studiów na włoskich uniwersytetach.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 3 godziny 25 minut;
– część ustna: 15 minut.

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2, A.3. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem;
– część B.1, B.2. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna;
– część C.1, C.2, C.3. (Prova di Competenza Linguistica) kompetencja językowa;
– część D.1, D.2. (Prova di Comprensione dell’Ascolto) rozumienie ze słuchu.

UWAGA!
W części A.1-A.2 oraz D.1. za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzymuje punkty ujemne. 

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem na podstawie wylosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Oceny

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 140 punktów, za część ustną 60 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 84 punktów z części pisemnej, 33 punkty z egzaminu ustnego.

Na podstawie uzyskanej punktacji wyróżniamy:
oceny pozytywne:
– A (ottimo) 173-200 punktów;
– B (buono) 144-172 punkty;
– C (sufficiente) 117-143 punkty;

lub negatywne:
– D (insufficiente);
– E (gravemente insufficiente).

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest trzy razy w roku: w sesji wiosennej (marzec), letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Kandydat osiąga poziom znajomości języka obcego B2, po zrealizowaniu minimum 480 godzin zajęć.

Przydatna literatura
D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, 2005,
Come prepararsi all’esame del CELI 3 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello B2 – Italiano Generale, Perugia, Guerra Edizioni.

Przykładowe egzaminy